CTS Customized Training Solutions > Artykuły według: kamila

Spotkanie informacyjne Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 6 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO w MAKROREGIONIE 3

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO w MAKROREGIONIE 3 25 maja 2023 roku o godz. 16:00 „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego […]

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2023 r. o godz. 10:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO w makroregionie 3

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO 28 marca 2023 roku o godzinie 16:00 – Makroregion 3 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 28 marca 2023 r. o godz. 10:30 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjne Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 21 marca 2023 r. o godz. 10:30 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne

09 marca 2023 r. o godzinie 15:30 – Makroregion 3 dotyczące projektu  „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”  realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja dot. zmian w Regulaminie projektu

07.02.2023 Szanowni Państwo, Informujemy, że został zaktualizowany Regulamin projektu: • w zakresie daty realizacji projektu tj. do 28.02.2023 roku • w § 4 Zakres i kwoty wsparcia dodano pkt. 6a, który umożliwia rozliczenie Przedsiębiorcy wyższą kwotę wsparcia niż dotychczasowy limit 8500,00zł na osobę po uprzedniej zgodzie PARP. Zespół projektu

CZYTAJ WIECEJ

Informacja dot. okresu realizacji projektu

15.12.2022 Szanowni Państwo, Rekrutacja do projektu została zawieszona z powodu zakontraktowania środków budżetowych. Informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 28.02.2023 roku w celu realizacji zawartych umów i rozliczenia wsparcia przyznanego Przedsiębiorcom. Zespół projektu

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 21 grudnia 2022 r. o godz. 09:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na spotkanie inform 21 grudnia 2022 r. o godz. 09:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego