CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Dokumenty rekrutacyjne – przedłużony termin dostarczenia oryginałów – I RUNDA

Dokumenty rekrutacyjne – przedłużony termin dostarczenia oryginałów – I RUNDA

6.04.2020

Dokumenty rekrutacyjne W ORYGINALE, tj. załączniki nr 1-7 i 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, należy przesłać do 14 dni od dnia następnego po  przesłaniu skanu Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1) na e-mail itakademia@cts.com.pl

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego