CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Limit dotyczący kwoty wsparcia – „Akademia kompetencji sektora IT”

Limit dotyczący kwoty wsparcia – „Akademia kompetencji sektora IT”

2021.11.12

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż limit dotyczący kwoty wsparcia jaką może otrzymać jedno przedsiębiorstwo został zniesiony (tj. 17 000,00 PLN) – z zachowaniem maksymalnego limitu kwotowego na pracownika w wysokości 8500,00 zł (dofinansowanie wraz z wkładem własnym).

Jeśli są Państwo zainteresowani skierowaniem do projektu większej liczby osób, przy zachowaniu limitu na jednego pracownika prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

UWAGA! Z powyższej możliwości mogą skorzystać również Przedsiębiorcy, z którymi dotychczas zawarto umowę wsparcia.

Większy limit wsparcia może zostać przyznany po akceptacji wniosku – w uzasadnionych przypadkach, wynikających z założeń budżetowych projektu lub stopnia wykorzystania środków w budżecie projektu przez innych przedsiębiorców. Wsparcie na realizację usług rozwojowych może być przyznane dla nowych pracowników oraz zgłoszonych dotychczas pracowników, którzy nie wykorzystali maksymalnego limitu wsparcia na pracownika. Operator będzie rozpatrywał wnioski ze szczegółowo zaplanowanymi usługami rozwojowymi. Umowy lub aneksy do umów będą podpisywane na dokładną kwotę wsparcia wg szczegółowego planu realizacji usług.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt e-mailowy na adres: itakademia@cts.com.pl

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego