CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Nowe Wytyczne BUR dotyczące realizacji szkoleń zdalnych
.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego