CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Rekrutacja do projektu podstawowego

Rekrutacja do projektu podstawowego

14.06.2021

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że rekrutacja jest zaplanowana od 22 czerwca (godz. 8.00) do 12 lipca (godz. 16.00) 2021 roku, w ramach IV RUNDY naboru do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” wg Rekomendacji nr 1 Rady Sektorowej (ZAŁĄCZNIK NR 8) – tzw. PODSTAWOWY PROJEKT.

Proszę śledzić informację na stronie projektu www.itakademia.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępnymi na stronie projektu: www.itakademia.com.pl w zakładce DO POBRANIA »

W terminie ogłoszonej rekrutacji należy przesłać skan załącznika nr 1 Formularz zgłoszeniowy – na email: itakademia@cts.com.pl

Następnie należy dostarczyć papierowe oryginały wszystkich wymaganych dokumentów w komplecie (załączniki od 1 do 7 i 11) osobiście, pocztą/kurierem do biura projektu maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia następnego po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego w skanie.
Na kopercie należy dopisać: „AKADEMIA IT – PROJEKT PODSTAWOWY”

CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
Recepcja C, piętro 4, „Browary Warszawskie – Biura przy Warzelni”
________________________________________

Przedsiębiorca może otrzymać refundację w wysokości do 80% kosztów usług rozwojowych.
Do projektu zapraszamy mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa.
Realizacja projektu przewidziana jest do końca grudnia 2022 roku.
Co do zasady w projekcie realizowane są usługi rozwojowe wybrane przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

W ramach projektu (projekt podstawowy) Przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia w ramach kilku Obszarów tematycznych skierowanych do branży IT wg Rekomendacji nr 1 Sektorowej Rady ds. kompetencji IT:
1. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe
2. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje zaawansowane
3. Programowanie – kompetencje podstawowe
4. Programowanie – kompetencje zaawansowane;
5. Testowanie aplikacji
6. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów
7. Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami, modelowanie struktur danych
8. Rozwój kompetencji osobowych

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z biurem projektu i doradcami, którzy pomogą Państwu w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych do projektu, merytorycznej ocenie dokumentów rekrutacyjnych pod kątem zgodności z dokumentacją programową oraz konkursową: statusu MŚP, formularzy pomocy publicznej/de minimis oraz przedstawią zasady udziału w projekcie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.itakademia.com.pl w celu zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi w zakładce DO POBRANIA oraz z Rekomendacjami nr 1 Rady Sektorowej IT dot. Obszarów tematycznych szkolenia.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród potencjalnie zainteresowanych firm z sektora IT.

Projekt pn. „Akademia Kompetencji Sektora IT” POWR.02.21.00-00-RW12/19 realizowany przez: CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o. w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
„Browary Warszawskie – biura przy Warzelni” Recepcja C
tel. 501 815 988; 512 249445 tel. 22 162 78 26
www.itakademia.com.pl | itakademia@cts.com.pl

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego