Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce: O PROJEKCIE », a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT odnośnie wyboru usług rozwojowych: PRZECZYTAJ »

Usługi rozwojowe w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy publicznej: PRZECZYTAJ »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego