CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Rekrutacja uzupełniająca do sektora it – zadanie Covid-19

Rekrutacja uzupełniająca do sektora it – zadanie Covid-19

05.07.2021

Operator ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” – ZADANIA ANTY-COVID.

Weryfikacja zgłoszeń Przedsiębiorców odbywać się będzie do wyczerpania limitu środków dostępnych w budżecie projektu.

Otwarcie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP nastąpi w dniu 05.07.2021 roku, planowane zamknięcie do dnia 16.07.2021 roku.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu Rekrutacji uzupełniającej po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Rekrutacja zakończy się z dniem 19.07.2021 r. godz. 16:00 – po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania się w ESSW oraz wysłania skanu Formularza zgłoszeniowego.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 5 dni roboczych od złożenia formularza zgłoszeniowego w ESSW.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Biura Operatora.

Zapraszamy do zakładki ANTY–COVID »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego