CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Szacowanie cen – Studia Podyplomowe IT > ZAŁĄCZNIK_1_Obszary tematyczne_Szacowanie cen – studia podyplomowe branża IT
.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego