CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Szkolenia zdalne – informacja

Szkolenia zdalne – informacja

26.03.2020

Szanowni Państwo,

z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji projektów na czas istnienia zagrożenia epidemicznego Instytucje Zarządzająca i Pośrednicząca  PO WER zarekomendowały, aby zapewnić w ramach projektów operatorskich możliwość finansowania usług rozwojowych realizowanych w trybie zdalnym.

Wytyczne świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie, wiążące dla podmiotów oferujących swoje usługi w BUR oraz Operatorów projektów odpowiadających za kwalifikację tych usług w projektach, zostały opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych pod linkiem
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia

Usługi realizowane w sposób zdalny muszą spełniać normy jakościowe i zasady wskazane w „Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług” (dalej „Wytyczne”) opublikowanych przez PARP w Bazie Usług Rozwojowych.

W związku z powyższym informujemy, że w ramach projekt Akademia Kompetencji sektora IT –PARP dopuszcza możliwość akceptacji usług rozwojowych realizowanych zdalnie, w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie także kwalifikowania kosztów takich usług.

Standardy stanowią zestaw rozwiązań technicznych i organizacyjnych, odnoszących się do sposobów realizacji usług o charakterze zdalnym. Pozwolą one na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnią skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwią Operatorom projektu dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego