CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Termin weryfikacji dokumentów

Termin weryfikacji dokumentów

17.03.2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami Regulaminu z powodu dużej liczby zgłoszeń zostaje wydłużony termin weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty wymagają dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności Przedsiębiorstw w zakresie: badania powiązań kapitałowych i/lub osobowych, statusu MŚP, poziomu wykorzystanej pomocy de minimis i innych informacji mogących mieć wpływ na kwalifikowalność do objęcia wsparciem w ramach projektu akademia kompetencji sektora IT.

Do przedsiębiorstw są wysyłane sukcesywnie uwagi do dokumentów i wydawane decyzje na adres podany w załączniku nr 1 Formularz zgłoszeniowy.

Zespół projektu

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego