CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

1.09.2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia kompetencji sektora IT” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach II rundy naboru wniosków.

Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie przez Operatora tj. CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. do Przedsiębiorstwa elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W pierwszej kolejności informacja zostanie przekazana przedsiębiorstwom, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Informujemy również, że w przypadku wątpliwości pojawiających się w procesie analizy dokumentacji rekrutacyjnej będziemy się z Państwem kontaktować na bieżąco w celu wyjaśnienia uchybień.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego