CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Zapraszamy na spotkanie organizacyjne

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne

09 marca 2023 r. o godzinie 15:30 – Makroregion 3 dotyczące projektu  „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”  realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.
Link do spotkania 09.03.2023 godz.: 15:30

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie dotyczy stanu realizacji projektu w makroregionie 3.

Dane podmiotów rekrutujących:
Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

tel. 22 162 79 60
e-mail: swo3@adn.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego