Zmiana Regulaminu BUR

18.05.2021

Szanowni Państwo,

Od 18 maja 2021 roku zaczął obowiązywać zmieniony Regulamin Bazy Usług Rozwojowych, w którym usługa świadczona w formie zdalnej stała się pełnoprawną formą świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez podmioty zarejestrowane w BUR. Zapisy Regulaminu BUR zostały rozszerzone o zapisy Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych.

Do Regulaminu wprowadzono załącznik nr 5 „Standard usług zdalnego uczenia się  (SUZ)”, opracowany we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Usług Rozwojowych, określający jednolite warunki realizacji usług zdalnych z zachowaniem najwyższej jakości. Dzięki niemu klienci usług rozwojowych, będą wiedzieli czego oczekiwać od firm szkoleniowych, a firmy szkoleniowe poznają zasady , które pomogą im w oferowaniu najwyższej jakości usług zdalnych.

Wszystkie zmiany wynikające ze zmienionego Regulaminu BUR, będą dotyczyły usług rozwojowych (w tym usług świadczonych w formie zdalnej) publikowanych po dniu wejścia w życie, czyli od 18 maja br.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami  Regulaminu na STRONIE.

Link: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/70844:zmiana-regulamin-bur

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego