VI Runda Rekrutacji

25.01.2022

Informujemy, że planowane jest otwarcie VI RUNDY rekrutacji do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” wg Rekomendacji nr 1 Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT (ZAŁĄCZNIK NR 8) – tzw. PODSTAWOWY PROJEKT.

Termin rekrutacji:
od 08.02.2022r. (od godz. 8.00)  do 28.02.2022r. (do godz. 16.00)

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępnymi na stronie projektu: www.itakademia.com.pl w zakładce DO POBRANIA »

Rejestracja przedsiębiorstw (I ETAP Rekrutacji ) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania jest możliwa poprzez formularz udostępniony przez PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

W terminie ogłoszonej rekrutacji należy przesłać skan załącznika nr 1 Formularz zgłoszeniowy – na email: itakademia@cts.com.pl
W temacie emaila proszę wpisać „Akademia IT_RUNDA 6_nazwa firmy”

Następnie należy dostarczyć oryginały dokumentów w komplecie (załączniki od 1 do 7 i 11) osobiście, pocztą/kurierem do biura projektu maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia następnego po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego w skanie.
Na kopercie należy dopisać: „AKADEMIA IT – RUNDA 6_nazwa firmy”

CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
Recepcja C, piętro 4, „Browary Warszawskie – Biura przy Warzelni”

Projekt skierowany do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wg PKD J.58.2; J.62; J.63.1) oraz dużych przedsiębiorstw aktywnie działających w sektorze IT (wg PKD J.62) z obszaru całej Polski.

Projekt pn. „Akademia Kompetencji Sektora IT” POWR.02.21.00-00-RW12/19 realizowany przez: CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o. w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poddziałanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem projektu:
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
„Browary Warszawskie – biura przy Warzelni” Recepcja C
tel. 501 815 988; 512 249445 tel. 22 162 78 26
www.itakademia.com.pl | itakademia@cts.com.pl

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego