Do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dotyczącym definicji MŚP:
Pobierz PDF »


Plakat informacyjny dla Realizatorów usług czarno-biały »

Plakat informacyjny dla Realizatorów usług kolor »

Plakat Projektu 1 »

Plakat Projektu 2 »

Rejestracja przedsiębiorstw (I ETAP Rekrutacji ) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania jest możliwa poprzez formularz udostępniony przez PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Rejestracja wyłącznie poprzez formularz na stronie PARP nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem się do udzielenia wsparcia. Obowiązkowy jest II ETAP Rekrutacji, w którym należy złożyć poniżej zamieszczone dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – wersja z dnia 07.02.2023 roku

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – wersja z dnia 12.11.2021 roku

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – wersja archiwalna

Komunikat nr 1 do regulaminu projektu

załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa – plik PDF

załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa – plik Word

załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

• załącznik nr 2a Oświadczenie o spełnianiu kryteriów inne niż MŚP

załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika – plik Word

załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika – plik PDF

załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika Projektu

załącznik nr 5.1 Formularz informacji – pomoc inna niż de minimis – plik PDF

załącznik nr 5.1 Formularz informacji – pomoc inna niż de minimis – plik Excel

załącznik nr 5.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – plik PDF

załącznik nr 5.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – plik Excel

załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

załącznik nr 7 Oświadczenie o VAT

załącznik nr 8 Rekomendacja SR IT

załącznik nr 9 Umowa o refundację

załącznik nr 1 do umowy Wykaz usług rozwojowych sektor IT

załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie Przedsiębiorcy o zmianach danych

załącznik nr 10 Ankieta oceny usługi spoza BUR

załącznik nr 11 Oświadczenie pracownika dot. udziału w usługach rozwojowych u pozostałych Operatorów

załącznik nr 12 Karta wykonania usługi doradczej

załącznik nr 13 Karta usługi spoza BUR

załącznik nr 14 Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej

załącznik nr 15 Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

załącznik nr 16 Oświadczenie realizatora usługi zdalnej

zaświadczenie o przyjęciu na usługę


Plakat Projektu 1 »

Plakat Projektu 2 »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego