Aktualności

Zapraszamy na webinar 22 października 2021 r.

Szanowni Państwo, Wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w kryzysie zapraszamy na webinarium Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o restrukturyzacji i upadłości – tzw. Dyrektywa II szansy. Perspektywa polska wraz z obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Najważniejsze zagadnienia, które odbędzie się 22 października br. o godzinie 11:00. Wprowadzane przez Dyrektywę zmiany w […]

CZYTAJ WIECEJ

V Runda Rekrutacji

16.09.2021 Informujemy, że planowane jest otwarcie V RUNDY rekrutacji do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” wg Rekomendacji nr 1 Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT (ZAŁĄCZNIK NR 8) – tzw. PODSTAWOWY PROJEKT. Termin rekrutacji: 30.09.2021r. (od godz. 8.00) -20.10.2021r. (do godz. 16.00) Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z […]

CZYTAJ WIECEJ

Termin weryfikacji dokumentów

23.07.2021 Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Regulaminu z powodu dużej liczby zgłoszeń zostaje wydłużony termin weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty wymagają dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności Przedsiębiorstw w zakresie: badania powiązań kapitałowych i/lub osobowych, statusu MŚP, poziomu wykorzystanej pomocy de minimis i innych informacji mogących mieć wpływ na kwalifikowalność do objęcia wsparciem w ramach projektu akademia kompetencji sektora […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja uzupełniająca do sektora it – zadanie Covid-19

05.07.2021 Operator ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” – ZADANIA ANTY-COVID. Weryfikacja zgłoszeń Przedsiębiorców odbywać się będzie do wyczerpania limitu środków dostępnych w budżecie projektu. Otwarcie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP nastąpi w dniu 05.07.2021 roku, planowane zamknięcie do dnia 16.07.2021 roku. Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu Rekrutacji uzupełniającej po wpłynięciu […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu podstawowego

14.06.2021 Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że rekrutacja jest zaplanowana od 22 czerwca (godz. 8.00) do 12 lipca (godz. 16.00) 2021 roku, w ramach IV RUNDY naboru do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” wg Rekomendacji nr 1 Rady Sektorowej (ZAŁĄCZNIK NR 8) – tzw. PODSTAWOWY PROJEKT. Proszę śledzić informację na stronie projektu www.itakademia.com.pl Zapraszamy do zapoznania […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana Regulaminu BUR

18.05.2021 Szanowni Państwo, Od 18 maja 2021 roku zaczął obowiązywać zmieniony Regulamin Bazy Usług Rozwojowych, w którym usługa świadczona w formie zdalnej stała się pełnoprawną formą świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez podmioty zarejestrowane w BUR. Zapisy Regulaminu BUR zostały rozszerzone o zapisy Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych. Do Regulaminu wprowadzono załącznik nr 5 „Standard […]

CZYTAJ WIECEJ

Termin weryfikacji dokumentów

17.03.2021 Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Regulaminu z powodu dużej liczby zgłoszeń zostaje wydłużony termin weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty wymagają dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności Przedsiębiorstw w zakresie: badania powiązań kapitałowych i/lub osobowych, statusu MŚP, poziomu wykorzystanej pomocy de minimis i innych informacji mogących mieć wpływ na kwalifikowalność do objęcia wsparciem w ramach projektu akademia kompetencji sektora […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie rekrutacji i realizacji Zadania COVID-19

08.03.2021 UWAGA! W ramach tego samego projektu realizowane jest inne ZADANIE pn. ANTY-COVID, które ma na celu zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Rekrutacja do Zadania ANTY- COVID została przedłużona do 22 marca 2021 roku Zadanie ANTY–COVID jest realizowane wg Rekomendacji nadzwyczajnych Rady Sektorowej ds. IT (załącznik nr 8) – opisanych w ZAKŁADCE ANTY-COVID. W […]

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy do III RUNDY naboru zgłoszeń do projektu PODSTAWOWEGO

22.01.2021 Szanowni Państwo, zapraszamy do III RUNDY naboru zgłoszeń do projektu podstawowego pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA » TERMIN III RUNDY naboru – przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej-skan na email itakademia@cts.com.pl  od 1 lutego […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego