Rejestracja w PARP

3.03.2020

Szanowni Państwo,

został uruchomiony Formularz rejestrowy na stronie PARP → https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

W odpowiedzi na pojawiające się pytania dot. rejestracji na stronie PARP informujemy, że w Formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu:
• Nazwa przedsiębiorstwa,
• NIP przedsiębiorstwa,
• Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym,
• Imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko osoby do kontaktu,
• Nr telefonu oraz e-mail do kontaktu,
• Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Potwierdzeniem prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego jest otrzymanie przez Przedsiębiorcę wiadomości e-mail wysłanej zwrotnie przez PARP na adres wskazany w wypełnionym formularzu.

Formularz rejestracyjny to KROK 1 obowiązkowy, bez którego nie będzie można złożyć dokumentów rekrutacyjnych w ogłoszonej Rekrutacji.

Data rekrutacji będzie ogłoszona niebawem po akceptacji dokumentacji rekrutacyjnej.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego