Termin weryfikacji dokumentów

23.07.2021 Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Regulaminu z powodu dużej liczby zgłoszeń zostaje wydłużony termin weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty wymagają dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności Przedsiębiorstw w zakresie: badania powiązań kapitałowych i/lub osobowych, statusu MŚP, poziomu wykorzystanej pomocy de minimis i innych informacji mogących mieć wpływ na kwalifikowalność do objęcia wsparciem w ramach projektu akademia kompetencji sektora […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja uzupełniająca do sektora it – zadanie Covid-19

05.07.2021 Operator ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” – ZADANIA ANTY-COVID. Weryfikacja zgłoszeń Przedsiębiorców odbywać się będzie do wyczerpania limitu środków dostępnych w budżecie projektu. Otwarcie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP nastąpi w dniu 05.07.2021 roku, planowane zamknięcie do dnia 16.07.2021 roku. Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu Rekrutacji uzupełniającej po wpłynięciu […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu podstawowego

14.06.2021 Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że rekrutacja jest zaplanowana od 22 czerwca (godz. 8.00) do 12 lipca (godz. 16.00) 2021 roku, w ramach IV RUNDY naboru do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” wg Rekomendacji nr 1 Rady Sektorowej (ZAŁĄCZNIK NR 8) – tzw. PODSTAWOWY PROJEKT. Proszę śledzić informację na stronie projektu www.itakademia.com.pl Zapraszamy do zapoznania […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana Regulaminu BUR

18.05.2021 Szanowni Państwo, Od 18 maja 2021 roku zaczął obowiązywać zmieniony Regulamin Bazy Usług Rozwojowych, w którym usługa świadczona w formie zdalnej stała się pełnoprawną formą świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez podmioty zarejestrowane w BUR. Zapisy Regulaminu BUR zostały rozszerzone o zapisy Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych. Do Regulaminu wprowadzono załącznik nr 5 „Standard […]

CZYTAJ WIECEJ

Termin weryfikacji dokumentów

17.03.2021 Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Regulaminu z powodu dużej liczby zgłoszeń zostaje wydłużony termin weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty wymagają dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności Przedsiębiorstw w zakresie: badania powiązań kapitałowych i/lub osobowych, statusu MŚP, poziomu wykorzystanej pomocy de minimis i innych informacji mogących mieć wpływ na kwalifikowalność do objęcia wsparciem w ramach projektu akademia kompetencji sektora […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie rekrutacji i realizacji Zadania COVID-19

08.03.2021 UWAGA! W ramach tego samego projektu realizowane jest inne ZADANIE pn. ANTY-COVID, które ma na celu zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Rekrutacja do Zadania ANTY- COVID została przedłużona do 22 marca 2021 roku Zadanie ANTY–COVID jest realizowane wg Rekomendacji nadzwyczajnych Rady Sektorowej ds. IT (załącznik nr 8) – opisanych w ZAKŁADCE ANTY-COVID. W […]

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy do III RUNDY naboru zgłoszeń do projektu PODSTAWOWEGO

22.01.2021 Szanowni Państwo, zapraszamy do III RUNDY naboru zgłoszeń do projektu podstawowego pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA » TERMIN III RUNDY naboru – przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej-skan na email itakademia@cts.com.pl  od 1 lutego […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie rekrutacji i realizacji Zadania COVID-19

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe: • rekrutacja do projektu zostaje wydłużona do dnia 12/03/2021 r. • okres realizacji projektu zostaje wydłużony do dnia 30/06/2021 r.

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana adresu Biura Projektu

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” zmieniło swoją lokalizację. Od dnia 21.12.2020 r. adres Biura Projektu oraz adres przechowywania dokumentacji Projektowej to: CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 56, wejście C,  00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni” 4 piętro). UWAGA: Adres do korespondencji do dnia 31.12.2020 pozostaje bez zmian tj. […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego