CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO w MAKROREGIONIE 3

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO w MAKROREGIONIE 3

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO w MAKROREGIONIE 3 25 maja 2023 roku o godz. 16:00 „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Link do spotkania 25.05.2023 godz. 16:00

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie dotyczy stanu realizacji projektu w makroregionie 3.
Nie zwiastuje kolejnego naboru.
Omówione zostaną kolejne etapy projektu, które dotyczą Przedsiębiorców po zawarciu umowy wsparcia.

Dane podmiotu rekrutującego dla województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego
Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel. 22 162 79 60
swo3@adn.pl

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego