CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 13 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Co otrzymasz?

mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku,

w okresowych trudnościach, który doświadczył:

1. spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);

2. istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;

3. niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 4: województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

 

• diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)

• szkolenia

• doradztwo

• mentoring

 

 

Link do spotkania:

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.

ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332

swo4@akademiamddp.pl

DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO

 

swo3@akademiamddp.pl

DLA WOJEWÓDZTW Świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego

DARR

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno-Zdrój

tel. 74 64 80 450

swo@darr.pl

DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

 

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego