CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > VII nabór do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

VII nabór do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Od 25 października 2022 r. od godz. 12.00 do 15 listopada 2022 r. do godz. 12.00. rekrutujemy do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Co otrzymasz?

Mikro, mały, średni przedsiębiorca posiadający Siedzibę główną na terytorium RP, wykonujący aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.

pozostający w okresowych trudnościach, który doświadczył:

1. spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 4: województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring

 

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.

ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO

DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
swo@darr.pl
DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego