CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Zapraszamy do III RUNDY naboru zgłoszeń do projektu PODSTAWOWEGO

Zapraszamy do III RUNDY naboru zgłoszeń do projektu PODSTAWOWEGO

22.01.2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do III RUNDY naboru zgłoszeń do projektu podstawowego pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT”.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA »

TERMIN III RUNDY naboru – przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej-skan na email itakademia@cts.com.pl  od 1 lutego 2021 r. od godz. 8:00 do 22 lutego 2021 r. do godz. 16:00.

Przedsiębiorcy, muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się (I krok) poprzez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz a następnie mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne.

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (obydwa etapy są obowiązkowe):

1. Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora: itakademia@cts.com.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „e-mail Przedsiębiorstwa”.

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Akademia IT – Runda III_Nazwa przedsiębiorstwa”.

2. Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (załącznik nr 1) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (załączniki od 1 do 7 i 11) należy dostarczyć osobiście/kurierem/pocztą w wersji papierowej  w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu:

CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
Recepcja C, piętro 4
„Browary Warszawskie – Biura przy Warzelni

Korespondencja powinna być zamknięta i zawierać dopisek na kopercie „Akademia IT- PROJEKT PODSTAWOWY”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

UWAGA:
Dokumenty rekrutacyjne biuro projektu przyjmuje w godzinach od 8:00 do16:00.

Zalecamy!!!

Uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników, instrukcji do dokumentów. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego