CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Zawieszenie rekrutacji do projektu

Zawieszenie rekrutacji do projektu

22.07.2022

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do projektu zostaje zawieszona z powodu zakontraktowania środków budżetowych.

Realizacja projektu jest zaplanowana do 31.12.2022 roku.

Operator nie przewiduje kolejnej rekrutacji do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT”.

Informujemy, że zostanie zawieszona również możliwość rejestracji poprzez formularz PARP od 26 lipca 2022 roku.

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Zespół projektu

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego