Aktualności

Nowe Wytyczne BUR dotyczące realizacji szkoleń zdalnych

13.07.2020 Szanowni Państwo, uprzejmie informuję że na stronie BUR udostępnione są nowe  wytyczne, dotyczące świadczenia usług zdalnych z dnia 31.07.2020 r. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/475-zmiany-w-wytycznych-dotyczacych-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-07-2020​

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy do II Rundy naboru zgłoszeń do projektu

19.06.2020 Szanowni Państwo, zapraszamy do I RUNDY naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA » TERMIN II RUNDY naboru – przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej na email itakademia@cts.com.pl  od 30.06.2020 r. od […]

CZYTAJ WIECEJ

Szkolenia zdalne – informacja

26.03.2020 Szanowni Państwo, z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji projektów na czas istnienia zagrożenia epidemicznego Instytucje Zarządzająca i Pośrednicząca  PO WER zarekomendowały, aby zapewnić w ramach projektów operatorskich możliwość finansowania usług rozwojowych realizowanych w trybie zdalnym. Wytyczne świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie, wiążące dla podmiotów oferujących swoje usługi w BUR oraz Operatorów projektów odpowiadających za […]

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy do I Rundy naboru zgłoszeń do projektu

24.03.2020 Szanowni Państwo, zapraszamy do I RUNDY naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA » TERMIN I RUNDY naboru – przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej na email itakademia@cts.com.pl  od 01.04.2020 r. od […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie cen – Studia Podyplomowe IT

16.03.2020 Szanowni Państwo, W ramach projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów studiów podyplomowych IT w poniższych obszarach tematycznych: 1. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe 2. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje zaawansowane 3. Programowanie – kompetencje podstawowe 4. Programowanie – kompetencje zaawansowane; 5. Testowanie aplikacji 6. Zapewnienie […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie cen szkoleń

9.03.2020 Szanowni Państwo, w związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT”, w ramach którego udzielamy dofinansowania  dla MŚP na realizację szkoleń wynikających z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji  w Sektorze IT, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów poniższych usług szkoleniowych, z uwzględnieniem kosztu […]

CZYTAJ WIECEJ

Rejestracja w PARP

3.03.2020 Szanowni Państwo, został uruchomiony Formularz rejestrowy na stronie PARP → https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz W odpowiedzi na pojawiające się pytania dot. rejestracji na stronie PARP informujemy, że w Formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa, • NIP przedsiębiorstwa, • Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym, • Imię […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce: O PROJEKCIE », a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT odnośnie wyboru usług rozwojowych: PRZECZYTAJ » Usługi rozwojowe w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy publicznej: PRZECZYTAJ »

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego