Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 28 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 3 29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany […]

CZYTAJ WIECEJ

Weryfikacja dokumentów złożonych w VI RUNDZIE

16.05.2022 Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że okres weryfikacji dokumentów złożonych w VI RUNDZIE rekrutacji przedłużył się z powodu dużej liczby zgłoszeń a szczególnie konieczności weryfikacji dokumentów w zakresie ustalania statusu MŚP. Jako Beneficjent/Operator (CTS Sp. z o.o.) zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i wymaganiami PARP – odpowiedzialny jest za zbadanie kwalifikowalności przedsiębiorstw, w tym […]

CZYTAJ WIECEJ

Bezpłatne seminarium/szkolenie „Cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy”

Szanowni Państwo, Partnerzy projektu CyberMSME, współfinasowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, ZAPRASZAJĄ na bezpłatne spotkanie. Seminarium i szkolenie o temacie „Cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy. Ochrona MMŚP przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”. Seminarium skierowane jest zarówno do pracowników mikro małych i średnich przedsiębiorstw jak i do studentów ostatnich lat aktywnych zawodowo a także bezrobotnych szukających pracy. MIEJSCE […]

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2022 r. o godz. 11:00 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś […]

CZYTAJ WIECEJ

V NABÓR DO PROJEKTU SWO (WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŁÓDZKIE, ŚLĄSKIE)

Od 10 maja 2022 r. o godz. 12.00 do 31 maja 2022 r. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego […]

CZYTAJ WIECEJ

V NABÓR DO PROJEKTU SWO (WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE)

Od 10 maja 2022 r. od godz. 12.00 do 31 maja br. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o rekrutacji do VI rundy

25.04.2022 Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że okres weryfikacji dokumentów przedłuża się z powodu dużej liczby zgłoszeń a szczególnie konieczności dokładnego sprawdzania zgłoszonych pracowników. Natomiast po wyrażeniu zgody przez PARP na likwidację limitu wsparcia dla przedsiębiorstw – zainteresowanie wzrosło wśród podmiotów z sektora IT, które zgłosiły wielu pracowników. Wsparcie dla przedsiębiorstw jest przyznawane zgodnie z zasadami […]

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy na cykl spotkań: Arbitraż w IT

20.04.2022 Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wspólnie z Kancelarią Maruta Wachta zaprasza na spotkania, podczas których zaprezentujemy arbitraż jako sprawne narzędzie rozstrzygania sporów technologicznych. Temat pierwszego z nich to: „czy dobra umowa IT może przeciwdziałać sporom?” W jego trakcie odpowiemy na pytanie, czy lepiej zarabiać na sporze czy na projekcie, omówimy przykłady niepowodzenia projektów […]

CZYTAJ WIECEJ

IV NABÓR do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Informujemy, że IV nabór do projektu SWO został wydłużony. Nowy termin naboru to: Od 21 marca 2022 r. o godz. 12.00 do 14 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów […]

CZYTAJ WIECEJ

III NABÓR do projektu swo (województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie)

Informujemy, że IV nabór do projektu SWO został wydłużony. Nowy termin naboru to: Od 21 marca 2022 r. od godz. 12.00 do 31 marca br. do godz. 12.00. Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego