Aktualności

Szacowanie cen szkoleń

9.03.2020 Szanowni Państwo, w związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT”, w ramach którego udzielamy dofinansowania  dla MŚP na realizację szkoleń wynikających z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji  w Sektorze IT, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów poniższych usług szkoleniowych, z uwzględnieniem kosztu […]

CZYTAJ WIECEJ

Rejestracja w PARP

3.03.2020 Szanowni Państwo, został uruchomiony Formularz rejestrowy na stronie PARP → https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz W odpowiedzi na pojawiające się pytania dot. rejestracji na stronie PARP informujemy, że w Formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa, • NIP przedsiębiorstwa, • Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym, • Imię […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce: O PROJEKCIE », a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT odnośnie wyboru usług rozwojowych: PRZECZYTAJ » Usługi rozwojowe w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy publicznej: PRZECZYTAJ »

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego