Aktualności

IT_04/12/2020 godz. 10:00 – 12:00 spotkanie dla potencjalnych uczestników

Operator organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad udziału w projektach szkoleniowych dla MŚP – wsparcie sektorowe – działania COVID. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie maila na adres: anna.panasz@cts.com.pl, wówczas wyślemy link do spotkania. Spotkanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.

CZYTAJ WIECEJ

Zadania ANTY-COVID spotkanie informacyjno-promocyjne dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe

WSPARCIE SEKTORÓW – 23.11.2020 o godz. 12:00-14:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektów szkoleniowo-doradczych- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla podmiotów zarejestrowanych i świadczących usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Zadania ANTY-COVID spotkanie informacyjno-promocyjne

WSPARCIE SEKTORÓW – 18.11.2020 o godz. 12:00-14:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu szkoleniowo-doradczego- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla zainteresowanych Przedsiębiorstw i ich pracowników. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjno-promocyjne

IT COVID – 5.11.2020 o godz. 13:00-15:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu szkoleniowo-doradczego- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla zainteresowanych Przedsiębiorstw i ich pracowników. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Zadania Antycovid

CTS Sp. z o. o. ogłasza nabór do projektu pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT – zadania anty-covidowe”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ TERMIN naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 15.10.2020 r. od godz. 16:00 do 31.12.2020 r. do godz. 16:00. Nabór może zostać wstrzymany w przypadku […]

CZYTAJ WIECEJ

Nowa odsłona systemu informatycznego BUR

10.09.2020 W związku z wdrożeniem nowej odsłony Bazy Usług Rozwojowych zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją systemu, Regulaminem Bazy wraz z załącznikami: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin) • Instrukcja systemu: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf • Regulamin BUR: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1319/Regulamin-Bazy-Usug-Rozwojowych.pdf

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń

1.09.2020 Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia kompetencji sektora IT” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach II rundy naboru wniosków. Wiadomość o wynikach rekrutacji przesłana będzie przez Operatora tj. CTS Customized Training […]

CZYTAJ WIECEJ

Nowe Wytyczne BUR dotyczące realizacji szkoleń zdalnych

13.07.2020 Szanowni Państwo, uprzejmie informuję że na stronie BUR udostępnione są nowe  wytyczne, dotyczące świadczenia usług zdalnych z dnia 31.07.2020 r. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/475-zmiany-w-wytycznych-dotyczacych-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-07-2020​

CZYTAJ WIECEJ

Zapraszamy do II Rundy naboru zgłoszeń do projektu

19.06.2020 Szanowni Państwo, zapraszamy do I RUNDY naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA » TERMIN II RUNDY naboru – przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej na email itakademia@cts.com.pl  od 30.06.2020 r. od […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego